Volgens het Europese recht zijn wij als verkoper aansprakelijk voor elk gebrek van overeenstemming dat binnen een termijn van twee jaar na de levering van de goederen aan het licht komt. Dit betekent dat als u binnen deze periode een gebrek ontdekt of zou moeten ontdekken, u contact met ons kunt opnemen en aanspraak kunt maken op garantie.